📍รับฟัง แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ ร้านตำญวน

🚧 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น.
ณ ร้านตำญวน
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี
เข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้างของโครงการฯ 🏗
บริเวณพื้นที่เลียบทางด่วน ถนนจอมทองบูรณะ
 
📍เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3