📍นายธรณิศ กรรณสูต และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโครงการฯ JV24

🚧 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
นายธรณิศ กรรณสูต และคณะผู้บริหาร
เยี่ยมชมโครงการฯ JV24
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร
นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส
นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เข้าตรวจงาน ติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมหน้างาน ของโครงการฯ โดยมีนายศักดิ์ชัย จิตรพินิจ ผู้อำนวยการโครงการฯ กิจการร่วมค้า ไอทีดี – วีซีบี ให้การต้อนรับ ⛑️🌉
 
📈 ซึ่งปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่
– แผนงาน 31.34%
– ผลงาน 31.02%
โดยภาพรวมช้ากว่าแผน -0.32%