📍คณะวิศวกรจาก ITD Training Academy ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ

🚧 วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทางโครงการฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่คณะวิศวกรจาก ITD Training Academy
หลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 6
ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ
รับฟังการบรรยายขั้นตอนงานก่อสร้าง
และความก้าวหน้าของโครงการฯ
พร้อมทั้งลงดูพื้นที่หน้างานจริง บริเวณรอยต่อของสัญญาที่ 4
และซอยสุขสวัสดิ์ 33/1
 
👷🏼👷🏻‍♀️โดยมีกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ให้การต้อนรับ
คณะวิศวกรพร้อมทีมงานทั้ง 46 ท่าน พาเยี่ยมชมหน้างาน และให้ความรู้ ขั้นตอนในการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาดูงานต่อไป