🏗🧰 ทำการยกติดตั้งคานขวางสำเร็จรูป (Precast Crossbeam)

🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
ได้ทำการยกติดตั้ง🏗🧰 คานขวางสำเร็จรูป (Precast Crossbeam) ในตำแหน่งที่คล่อมทางด่วนเฉลิมมหานครแล้วเสร็จเป็นตัวแรก เพื่อรองรับทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 ในลำดับต่อไป
 
🚧 เพื่อก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ 2 ชั้น (Double Deck) ตัวแรกของประเทศไทยคร่อมทางด่วนเดิม ตั้งแต่รอยต่อสัญญาที่ 4 (สะพานพระราม 9 ตัวใหม่) จนถึงจุดตัดทางลงทางด่วนถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 5 กม.
 
🔖 ซึ่งปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่
– แผนงาน 27.76%
– ผลงาน 27.79%
โดยภาพรวมเร็วกว่าแผน +0.03%