🏗🧰 ทำการยกติดตั้งโครงเหล็ก (Launching Gantry Multipurpose Truss)

🚧 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
ได้ทำการยกติดตั้งโครงเหล็ก (Launching Gantry Multipurpose Truss) 🏗🧰
ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งคานขวางสำเร็จรูป (Precast Crossbeam) และชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูป (Precast Segmental) ในคราวเดียวกัน
 
🚧 เพื่อก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ 2 ชั้น (Double Deck) ตัวแรกของประเทศไทยคร่อมทางด่วนเดิม ตั้งแต่รอยต่อสัญญาที่ 4 (สะพานพระราม 9 ตัวใหม่) จนถึงจุดตัดทางลงทางด่วนถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 5 กม.
 
🔖 ซึ่งปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่
– แผนงาน 24.23%
– ผลงาน 25.35%
โดยภาพรวมเร็วกว่าแผน +1.12%