❤️ นักแสดงจากละคร “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” 🌾 แจกข้าวให้กับคนงาน

❤️ ทางโครงการฯ ขอขอบคุณ
นักแสดงจากละคร “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” 🌾
และทีมงานจากช่องวันเป็นอย่างสูง
 
ที่ได้นำข้าว จำนวน 600 ชุด มาแจกให้กับคนงาน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป