🚧 ทางโครงการฯ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ⛑️
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) ร่วมการเดินตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่การทำงานประจำสัปดาห์ (Weekly Safety Patrol)
ค้นหาสาเหตุของอันตรายเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจะเกิดขึ้น