ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2566 🚑⛑️

📣📣 ประกาศ ทางโครงการฯ จะดำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2566 🚑⛑️
 
ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : สำนักงานส่วนกลางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2566 เพื่อรับมือกับสถานะการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการทำงานเพื่อลดความสูญเสียจากอาการบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด รวมถึงให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ