ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2566 🚑⛑️

🚧 การฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2566 🚑⛑️
ทางโครงการฯ จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินให้กับพนักงาน ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ
 
👨🏻‍⚕️โดยมีวิทยากร นายอธิชนม์ ฉะฉ่ำ กรรมการผู้จัดการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมไทยอินเตอร์แอมบูแลนซ์
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 เขตราษฎร์บูรณะ และ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มาให้ความรู้ และฝึกซ้อมปฎิบัติจริงให้กับพนักงาน
 
ทางโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรับมือกับสถานะการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียจากอาการบาดเจ็บ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 🚨🚑⛑️🏨