ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 🚒🔥

 
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30 – 17:00 น.
สถานที่ : สำนักงานสนามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
ทางโครงการฯ มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในแผนฉุกเฉิน สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
🔥🔥🔥🔥🔥 🚒🚒🚒 🔥🔥🔥🔥🔥