การทางพิเศษไทย เย็นผู้ชุมนุมงาน ปะอิน กิจการร่วมค้า ดี-วีซีบี

 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี เข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้าง ให้กับหมวดศรายุทธ กรมทางหลวง 🏗 เรื่องการก่อสร้างบริเวณถนนสุขสวัสดิ์
🚗🚦เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร
สร้างความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3