สิ่งแวดล้อม

เอกสารแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม​

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญา 3 ลักษณะงานก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ตั้งแต่ กม.11+690 จนถึง กม.16+695 ของโครงการฯ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร โดยใช้โครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) คร่อมตลอดแนวสายทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ (เชิงลาดสะพาน พระราม 9) ซึ่งเป็นทางพิเศษยกระดับ 2 ชั้น (Double Deck) ผู้รับจ้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้นำมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานฯมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง

การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่ง คุณภาพน้ำผิวดิน
และ นิเวศวิทยาทางน้ำ
จุดติดตามตรวจสอบ โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนวัดสารอด ถนน สุขสวัสดิ์ แยกประชาอุทิศ 1 จุด (ขาเข้า-ขาออก) คลองบางปะแก้ว
บริเวณคอนโดการ์เด้นท์คอร์ท บริเวณคอนโดการ์เด้นท์คอร์ท บริเวณคอนโดการ์เด้นท์คอร์ท คลองราษฎร์บูรณะ
ดัชนีที่ติดตาม
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย
 • ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24
 • Wind Speed/Wind Direction
 • ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1hr.)
 • ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24hr.)
 • ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
 • ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
 • ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Velocity)
 • ความถี่ (Frequency)
 • ตรวจนับชนิดและปริมาณ ถนนสุขสวัสดิ์บริเวณ (ขาเข้า-ขาออก) จำนวน 1 จุด จำนวน 12 ประเภทรถ นับการจราจรที่แยกประชาอุทิศ 1 จุด (ขาเข้า-ขาออก)
 • Temperature Turbidity
 • pH
 • Suspended Solids
 • BOD
 • Oil & Grease
 • Nitrate-Nitrogen
 • Phosphate
 • Faecal Coliform Bacteria
 • Total Coliform Bacteria
 • Total Dissolved Solids
 • Hydrogen Sulphide
 • Benthos
 • Phytoplankton
 • Zooplankton
 • Dissolved Oxygen

เอกสารด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสียง

ผลตรวจวัด

ความสั่นสะเทือน

ผลตรวจวัด

คุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ

ผลตรวจวัด

ปริมาณจราจร

ผลตรวจวัด