🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨 บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ถนนราษฎร์บูรณะ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ จำนวน 1 ช่องจราจร

เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3