🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงสะพานพระราม9 ฝั่งธนบุรี
ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ช่องชิดเกาะกลาง ด้านขวาทาง
 
วันที่ 23 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น