🚧 ให้การต้อนรับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ. )

🚧 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ให้การต้อนรับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ. )
 
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 – 4
 
🏗️ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
และมาตรการของโครงการฯ