🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

✅ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
– แผนงาน 56.84%
– ผลงาน 59.65%
– เร็วกว่าแผน +2.81%