🚒🔥กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี 2566

📣📣 ประกาศ ทางโครงการฯ จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี 2566 🚒🔥
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น.
สถานที่ : สำนักงานสนามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

จะมีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในแผนฉุกเฉิน สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

อาจะมีเสียงรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว
🔥🔥🔥🔥🔥 🚒🚒🚒 🔥🔥🔥🔥🔥