📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้าย และมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดป้าย และมีการลงพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์งานปิดเบี่ยงจราจร
 
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
⚠️ ครั้งละ ไม่เกิน 15 นาที ⚠️
 
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านฯ ดาวคะนอง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:01 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
สำหรับรถที่จะใช้ด่านฯ ดาวคะนอง ให้ใช้ด่านฯ สุขสวัสดิ์ ทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น