📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงงานก่อสร้าง

📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงงานก่อสร้าง
 
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บริเวณท้ายซอยสุขสวัสดิ์ 33/1
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566
ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อของโครงการฯ
 
🚗 สำหรับรถที่จะไปถนนราษฏร์บูรณะ
ให้ใช้ซอยราษฏร์บูรณะ 32/2 ทดแทน
และ สำหรับรถที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์
ให้ใช้ซอยราษฏร์บูรณะ 30 ทดแทน
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น